Coaching og Sensemaking

Hul på nye handlinger

Det særlige ved Sensemaking Coaching er, at vi så vidt muligt tager hul på at handle i overensstemmelse med dit mål i løbet af selve samtalen.
Du går fra sessionen og har oplevet, at du er begyndt at handle, som du gerne vil.


Forskningsbaseret Coaching

Coaching sker med afsæt i coachens forskning i Sensemakingteori. D.v.s. med afsæt i systemisk viden om hvordan mennesker og organisationer skaber mening.
Du får et unikt coachingforløb med vægt på meningsskabelse.


Refleksion på højt niveau

Du prioriterer at skabe rum for ro og fordybelse uden for strømmen af hverdagsaktiviteter. Coachen trækker på mange års erfaring med analyse af hvordan vi skaber organisatoriske kontekster.

Du går afklaret fra samtalen med et skærpet blik for organisatoriske mønstre og handlemuligheder.


Udforskning af erfaringer og kompetencer

Hvis du mener det er relevant, laver vi en anerkendende udforskning af det du allerede har opnået og de kompetencer der ligger i dine erfaringer.

Du får overblik over hvad der har virket før og vished om at du kan trække på det igen.


Nyt blik

Du går fra samtalen med et nyt blik på din arbejdsplads.
Du får mulighed for at søge løsninger og bruge muligheder som ikke var synlige før.

Kontakt: tm@sensemaking.dk